RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

urgente onesti constructie

Cariere - posturi dis ponibile

Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala - Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) - 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL - Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI - Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI - Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 2 EXP -studii universitare / liceale
Coontinuare...

Anunț de selecție a expertilor în afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul Sf. Ierarh dr. Luca Onești – Centru de Excelență pentru Instruirea Personalului Medical implicat in implementarea programelor de sănătate în context transnațional inovativ, cod SMIS 109680”

s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi pe durata determinata de 34 luni ,dupa cum urmeaza: - 1 post expert responsabil calitate in domeniul sanitar. - 6 posturi expert identificare , informare si selectare grup tinta. Continuare...


Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

s Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti, in calitate de beneficiar, deruleaza in perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS 109680, contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/727/23.02.2018, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.
Valoarea totala a proiectului este de 10.766.451,78 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 9.090.690,02 lei.
s Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 870 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.
s Din grupul tinta vor face parte 780 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din regiunile mai putin dezvoltate din Romania, cu precadere din Regiunea Nord-Est si 90 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din Regiunea Bucuresti-Ilfov. Pe parcursul celor 3 ani de implementare, cei 870 profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate ce apartin grupului tinta vor lua parte la programe de formare profesionala EMC, ce vizeaza ca domeniu al formarii profesionale specifice cel putin unul dintre domeniile prioritate ale programelor prioritare de sanatate, respectiv: sanatatea femeii si copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, sanatate mintala, boli rare (inclusiv genetica medicala).
s Obiectivele specifice isi propun imbunatatirea nivelului de competente al personalului medical  prin actualizarea programelor de sanatate existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor, precum si prin dezvoltarea unor programe noi de formare profesionala a includerii in COR a unui nou standard profesional necesar pentru domeniile medicale din Romania, cu implicarea partenerului transnational.
s Selectarea centrelor de cercetare/universitati si a zonelor de transfer stiintific prin implementarea unei strategii de colaborare cu acestea si transferul stiintific, cu referire la incidenta bolilor/severitatea patologiei si a tratamentului vizeaza imbunatatirea nivelului de competente al personalului implicat in domeniile prioritare de sanatate.
s In acest sens, in cadrul proiectului se vor desfasura programe de formare, schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale asigurate cu sprijinul partenerului din Italia,  Associazione Sud Italia Trapiantati ONLUS, in scopul cresterii accesului la servicii medicale si servicii sociale de interes general si raportate la cerintele de calitate europene.
s Principalul rezultat al acestui proiect, realizat in cadrul Spitalului Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti, consta in cresterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local, prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale si implicit cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general.
s Perfectionarea personalului medical contribuie nu doar la cresterea calitatii serviciilor medicale la standarde europene, cu impact pozitiv asupra pacientilor, cat mai ales la schimbarea unui intreg proces organizational al unitatii medicale, prin folosirea ulterioara a rezultatelor proiectului, cu efecte benefice pe termen lung.
s Alte rezultate asteptate in urma implementării proiectului vor fi:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/

Anunţ privind prelucrarea datelor personale.

s Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.
s De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidenţialitatea tratării datelor furnizate, precum şi respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia datelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial Uniunii LI 19 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.
s Regulamentul general privind protecţia datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

s Anunt licitatie atribuire contract inchiriere spatiu din cadrul Spitalului Municipal "Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti pentru amplasarea unui automat bancar, a unor automate pentru bauturi calde si a unui spatiu pentru comercializare produse preambalate...

Patru secții ale Spitalului Municipal Onești au fost renovate și date în folosință


Articol preluat din www.desteptarea.ro

s Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Doctor Luca” din Onești a cunoscut joi, 5 aprilie, reverberația clipelor de împlinire la darea în folosință, după efectuarea unor ample lucrări de renovare, a secțiilor Medicină Internă, Neurologie, ORL și Oftalmologie.
s La acest eveniment au fost prezenți parlamentarii Dragoș Benea și Ionel Floroiu, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, dr. Oana Secară, managerul spitalului oneștean. Au mai participat părintele protopop Ioan Bârgăoanu (de la Protopopiatul Onești), consilieri locali ai municipiului, primari ai mai multor comune (Cașin, Buciumi, Bârsănești, Mănăstirea Cașin), aflate în apropierea Oneștiului.
s După săvârșirea unei scurte slujbe religioase de sfințire și vizitarea noilor saloane pentru pacienți, care au acum un aspect nou și modern, oficialitățile prezente la Spitalul Municipal au punctat câteva lucruri, la finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare a celor patru secții.
s Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc a evidențiat faptul că „în Săptămâna Mare a acestui an s-a reușit la Spitalul Municipal realizarea unui proiect, în colaborare cu CJ Bacău, în valoare de peste 1.8 milioane de euro. Lucrările au decurs bine, cu mici sincope, și după ce CJ Bacău a fost alături de noi la realizarea Compartimentului Primire Urgențe, iată că acum am reușit împreună modernizarea acestor secții.
s În acest an ne-am asociat cu Consiliul Județean și pentru modernizarea Stației de Ambulanță, iar surprizele de la Spitalul Municipal Onești vor continua!”
Dr. Oana Secară, managerul acestei mari unități medicale de pe valea Trotușului a menționat că „în urma acestei renovări putem oferi pacienților noștri condiții de cazare moderne, la nivel european. Prin această renovare reușim ca să îndeplinim toate criteriile care ni se solicită”.
s Și președintele CJ Bacău, Sorin Brașoveanu, a subliniat faptul că „în urmă cu exact un an a fost semnat contractul de execuție al acestor lucrări de la Spitalul Municipal Onești, unde a fost renovată o suprafață de peste 3.000 metri pătrați.
s Au fost sincope deoarece constructorul și-a asumat finalizarea lucrărilor în timp de nouă luni dar acum, constatăm că totul a ieșit bine. Primăria municipiului Onești s-a ocupat de dotarea materială a saloanelor pentru bolnavi și considerăm că de aici încolo personalul medical trebuie să aibă o atitudine deosebită pentru îngrijirea sănătății.”

s Faptul că sănătatea este o prioritate a fost subliniat și de senatorul Dragoș Benea, ce era președinte în funcție al Consiliului Județean Bacău la semnarea acestui parteneriat (în ianuarie 2014) cu Consiliul Local Onești, în privința renovării celor patru secții ale Spitalului Municipal Onești, care a declarat:
s „Îi felicit pe cei care au avut curaj și încet și sigur vedem cum Oneștiul intră pe un făgaș administrativ corect, nu ca în anii din urmă când aici era o administrație mai colorată și gălăgioasă!
s Expunându-mă la comentarii mai răutăcioase, vorbind de sincopele înregistrate aici, pot spune că sunt investiții care stagnează și întârzie doar din pricina faptului că sunt firme ce marjează pe prețul cel mai mic.
s Acum lucrurile sunt mai așezate și mai temperate iar Oneștiul nu mai este cel din urmă cu 4 – 5 ani, când s-a întârziat luarea unor decizii”
.

Interventie in premiera la Spitalul Municipal "Sf. Ierarh dr. Luca Onesti"

spacer Pe finalul anului 2017 echipa de medici din cadrul sectiei ortopedie a pus in practica cea mai complexa interventie practicata vreodata in spitalul nostru.
spacer Cu aceasta ocazie multumim Casei de Asigurari Judetene Bacau, care, prin intermediul Programului National de Endoprotezare , a suportat costurile deloc neglijabile de interventie. Interventia s-a realizat in cazul unei paciente cu o proteza Austin Moore, care a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior ce impunea revizia.
spacer Dupa extractia protezei vechi, chirurgii au utilizat instrumentar ultramodern pentru a prepara canalul femural pentru introducerea unei noi proteze de sold.
spacer Aceasta proteza, de ultima generatie, are stabilitate antiluxatie si grad mic de uzura in timp (fiind cu dubla mobilitate), este fixata cu ciment ortopedic cu antibiotic integrat si prezinta sprijin diafizar (REVITAM CURB).
spacer Pe langa aceasta, s-a practicat fixarea fracturii cu cabluri speciale rezistente la rupere, cu ajutorul unor instrumente performante care controleaza forta de strangere.
spacer Toate materialele utilizate depasesc 20.000 de lei, dar pacienta, gratie sistemului de asigurari nu a suportat nici un fel de costuri.
spacer Felicitari echipei de medici si asistenti care au dovedit din nou comunitatii noastre ca in spitalul nostru se pot implementa progresiv tehnici noi si complexe, la nivelul clinicilor cu traditie in domeniu!
spacer Mult succes in continuare!
spacer Dr. Mihaela Oana Secară - manager

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies