RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

urgente onesti constructie

Cariere - posturi disponibile

Conferință de presă


Conferință de presă despre reabilitarea termică a spitalului

Anunț de selecție a experților in afara organigramei privind derularea proiectului "SPITALUL SF. IERARH DR. LUCA ONEȘTI - CENTRU DE EXCELENȚĂ PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI MEDICAL IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXT TRANSNATIONAL...

s Expert FPC. Detalii...

Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala - Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) - 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL - Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI - Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI - Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 2 EXP -studii universitare / liceale
Coontinuare...

Anunț de selecție a expertilor în afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul Sf. Ierarh dr. Luca Onești – Centru de Excelență pentru Instruirea Personalului Medical implicat in implementarea programelor de sănătate în context transnațional inovativ, cod SMIS 109680”

s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi pe durata determinata de 34 luni ,dupa cum urmeaza: - 1 post expert responsabil calitate in domeniul sanitar. - 6 posturi expert identificare , informare si selectare grup tinta. Continuare...


Anunţ privind prelucrarea datelor personale.

s Spitalul  Municipal „Sfântul Iararh Dr. Luca” Onesti, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
s Continuare...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies