RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

urgente onesti constructie

Cariere - posturi disponibile

Conferință de presă


Conferință de presă despre reabilitarea termică a spitalului

Anunt de selectie a expertilor in afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul sf. Ierarh dr. Luca Onesti – Centru de Excelenta pentru Instruirea Personalului Medical Implicat in Implementarea Programelor de Sanatate in Context Transnational Inovativ, cod SMIS 109680”

Spitalul Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 19 posturi pe durata determinata de 26-32 luni, dupa cum urmeaza:

• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert dezvoltare instrumente formative prin simulare (5-10 ani experienta) (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 1 POST –MEDIC Medicina Generala - Expert tehnic pentru pregatirea si gestionarea echipamentelor pentru simulari, experienta 5-10 ani (media de 32 ore pe luna, pe 30 luni)-
• 4 POSTURI –MEDIC Medicina Generala - Specialisti in domeniul medico-sanitar, experienta > 10 ani (media de 30 ore pe luna fiecare Exp., pe 32 luni) - 4 EXP
• 1 POST ASISTENT MEDICAL - Tutor Activitatea de simulare practica, experienta <5 ani, (media de 40 ore pe luna, pe 30 luni)
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (experienta . < 5 ani) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP -studii universitare / liceale
• 3 POSTURI - Expert actualizare ghiduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 3 EXP-studii universitare / liceale
• 4 POSTURI - Expert actualizare proceduri (5-10 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 4 EXP-studii universitare / liceale
• 2 POSTURI - Expert actualizare proceduri (< 5 ani experienta) (media de 20 ore pe luna fiecare Expert, pe 26 luni) - 2 EXP -studii universitare / liceale
Coontinuare...

Anunț de selecție a expertilor în afara organigramei privind derularea proiectului “Spitalul Sf. Ierarh dr. Luca Onești – Centru de Excelență pentru Instruirea Personalului Medical implicat in implementarea programelor de sănătate în context transnațional inovativ, cod SMIS 109680”

s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs de selectie pentru ocuparea a 7 posturi pe durata determinata de 34 luni ,dupa cum urmeaza: - 1 post expert responsabil calitate in domeniul sanitar. - 6 posturi expert identificare , informare si selectare grup tinta. Continuare...


Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

s Descărcați de aici:
s - Metodologia de selecție a GT .pdf
s - Anexa 1 - cerere inscriere.pdf
s - Anexa 2 - declaratie dubla finantare.pdf
s - Anexa 3 - declaratie prelucrare date personale.pdf
s - Anexa 4 - declaratie disponibilitate.pdf
s - Anexa 8 - Formular inregistrare GT.pdf
s - Rezultatul evaluării candidaților. .pdf

s Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti, in calitate de beneficiar, deruleaza in perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ”, cod SMIS 109680, contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/727/23.02.2018, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020.
Valoarea totala a proiectului este de 10.766.451,78 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 9.090.690,02 lei.
s Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 870 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.
s Din grupul tinta vor face parte 780 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din regiunile mai putin dezvoltate din Romania, cu precadere din Regiunea Nord-Est si 90 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate din Regiunea Bucuresti-Ilfov. Pe parcursul celor 3 ani de implementare, cei 870 profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate ce apartin grupului tinta vor lua parte la programe de formare profesionala EMC, ce vizeaza ca domeniu al formarii profesionale specifice cel putin unul dintre domeniile prioritate ale programelor prioritare de sanatate, respectiv: sanatatea femeii si copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, sanatate mintala, boli rare (inclusiv genetica medicala).
s Obiectivele specifice isi propun imbunatatirea nivelului de competente al personalului medical  prin actualizarea programelor de sanatate existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor, precum si prin dezvoltarea unor programe noi de formare profesionala a includerii in COR a unui nou standard profesional necesar pentru domeniile medicale din Romania, cu implicarea partenerului transnational.
s Selectarea centrelor de cercetare/universitati si a zonelor de transfer stiintific prin implementarea unei strategii de colaborare cu acestea si transferul stiintific, cu referire la incidenta bolilor/severitatea patologiei si a tratamentului vizeaza imbunatatirea nivelului de competente al personalului implicat in domeniile prioritare de sanatate.
s In acest sens, in cadrul proiectului se vor desfasura programe de formare, schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale asigurate cu sprijinul partenerului din Italia,  Associazione Sud Italia Trapiantati ONLUS, in scopul cresterii accesului la servicii medicale si servicii sociale de interes general si raportate la cerintele de calitate europene.
s Principalul rezultat al acestui proiect, realizat in cadrul Spitalului Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti, consta in cresterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local, prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale si implicit cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general.
s Perfectionarea personalului medical contribuie nu doar la cresterea calitatii serviciilor medicale la standarde europene, cu impact pozitiv asupra pacientilor, cat mai ales la schimbarea unui intreg proces organizational al unitatii medicale, prin folosirea ulterioara a rezultatelor proiectului, cu efecte benefice pe termen lung.
s Alte rezultate asteptate in urma implementării proiectului vor fi:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/

Anunţ privind prelucrarea datelor personale.

s Spitalul  Municipal „Sfântul Iararh Dr. Luca” Onesti, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
s Continuare...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies