RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Locuri de muncă disponibile

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

s Rezultatul concursului

s Tiru Liliana Gabriela - Admis.

s Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de ocupare a postului de director de ingrijiri.

s Tiru Liliana Gabriela - Admis.


 

s Spitalul Municipal “Sf Ierarh dr. Luca” Oneşti, jud. Bacau organizează concurs pentru ocupare a unui post contractual perioadă determinată, post vacant aprobat in temeiul Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director aprobat de Primăria Municipiului Oneşti.
s Denumirea postului:
s - 1 post director de îngrijiri.            

s Condiţii specifice de participare la concurs:
s - sunt asistenţi medicali  generalişti principali;
s - au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generalişti principali;
s - sunt absolvenţi de invăţămînt universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licentă / absolvire.
s Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
s Proba scrisă: 12.03.2018 ora10, probă proiect: 12.03.2018 ora 12 si proba interviu 12.03.2018 ora 14.oo la sediul unităţii din str. Perchiului nr. 1 Oneşti.
s Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  05.03.2018 ora 15.oo la sediul unităţii.
Date contact: Serv. Resurse Umane-Birou Personal. tel: 0234.323.111 int. 108.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies