RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: April 12, 2019 11:40

 

 

Locuri de muncă disponibile

Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti organizeaza examen de promovare din economist II in economist I in cadrul Serv. Tehnico-Administrativ-Comp. Secretariat, Arhiva, Paza

Spitalul Municipal “Sf. Ierarh Dr. Luca” Onesti organizeaza examen de promovare din economist II in economist I in cadrul Serv. Tehnico-Administrativ-Comp. Secretariat, Arhiva, Paza

 

             - Examenul va avea loc pe data ………………….. De  ora 10 la sala de sedinte.

Examenul de promovare consta in:

      -sustinerea unei probe scrise din bibliografia afisata si interviu.

     -punctajul minim de promovare este de 50 puncte

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare Economist I

  1. Legea 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii, modificarile si completarile ulterioare, TITLUL VII - SPITALE.
  2. Legea 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii, modificarile si completarile ulterioare, TITLUL XX - DISPOZITIVE MEDICALE.
  3. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finantele publice.
  4. Ordin nr. 2961/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies