RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
INFIRMIERA, INGRIJITOARE SI BRANCARDIER

s Rezultatul concursului de ingrijitoare organizat in data 21.01.2019

s Admis:
s - Boros Mihaela-Doina

s Respins:
s - Anicai Crina
s - Ardeleanu Marius Ionut
s - Boros Mihaela-Doina
s - Birti Madalina
s - Bratu Nina-Maria
s - Burlenghea Liliana
s - Bontos Ana-Maria
s - Ciobanu Aurica
s - Facaoaru Elena – Magdalena
s - Gavrila Silvia
s - Eghet Vasilica
s - Iordache Daniela –Nicoleta
s - Lazar Elena –Daniela
s - Misca Mihaela
s - Muresan –Roscan Margareta
s - Naiman Violeta
s - Pancescu Gabriela –Liliana
s - Pruteanu Maria
s - Pricope Rodica
s - Rotaru Daniela
s - Talpau Filofteia
s - Tazluianu Melania-Cristina
s - Tundre Iulia
s - Tintaru Iuliana-Felicia
s - Zota Marilena

sRezultatul concursului de infirmier debutant organizat in data 21.01.2019

s Admis:
s - Apostu Vasilica
s - Cenac Cristina
s - Rusu Alina
s - Vasilica Danut

s Respins:
s - Alecsa Iuliana
s - Bastic Iuliana
s - Bulilete Mihaela
s - Borcan Maricica-Angelica
s - Bucur Florentina
s - Chelmus Crina
s - Covaci Mihaela
s - Cosma Mioara
s - Codreanu Magda
s - Ciorba Smaranda
s - Calin Virginica
s - Crainic Maria
s - Ghigea Cristina
s - Jabei Diana
s - Leca Andeea
s - Marin Lenuta
s - Mihalea Roxana
s - Negoita Alina
s - Pavel Margareta-Liliana
s - Popa Laura
s - Rauta Maria
s - Sabau Cristina
s - Stote Gabi
s - Vacaru Carmen        
s - Vlagea Cristina
s Presedinte De Comisie: Dr. Coman Raluca

s Rezultatul concursului de brancardier organizat in data 21.01.2019

s Admis:
ss Munteanu Gabriel

s Respins - neprezentat
s - Buftea Viorel
s - Cosma Dragos- Ionut
s - Doaga Ioan
s - Gireada Vlad -Dumitru
s - Hadarag Ioan
s - Ionita Ioan
s - Iacib Iulia
s - Pravat Doru
s Presedinte De Comisie: Dr. Coman Raluca


 

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs brancardieri organizat in data de 21.01.2019

s Buftea Viorel - Admis
s Cosma Dragos -Ionut - Admis
s Doaga Ioan - Admis
s Gireada Vlad-Dumitru - Admis
s Hadarag Ioan - Admis
s Ionita Ioan - Admis
s Iacob Iulian - Admis
s Munteanu Gabriel - Admis
s Pravat Doru - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs ingrijitoare organizat in data 21.01.2019

s Anicai Crina - Admis
s Ardeleanu Marius Ionut - Admis
s Boros Mihaela-Doina - Admis
s Birti Madalina - Admis
s Bratu Nina -Maria - Admis
s Burlenghe Liliana - Admis
s Bontos Ana –Maria - Admis
s Ciobanu Aurica - Admis
s Facaoaru Elena-Magadalena - Admis
s Gavrila Silvia - Admis
s Eghet Vasilica - Admis
s Iordache Daniela -Nicoleta - Admis
s Lazar Elena -Daniela - Admis
s Misca Mihaela - Admis
s Muresan-Roscan Margareta - Admis
s Naiman Violeta - Admis
s Pancescu Gabriela -Liliana - Admis
s Prutianu Maria - Admis
s Pricope Rodica - Admis
s Rotaru Daniela - Admis
s Talpau Filofteia - Admis
s Tazluianu Melania-Cristina - Admis
s Tundre Iulia - Admis
s Tintaru Iuliana-Felicia - Admis
s Zota Marilena - Admis

s Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea posturilor prin concurs infirmiera debutanta organizat in data de 21.01.2019

s Apostu Vasilica - Admis
s Alecsa Margareta - Admis
s Bastic Iuliana - Admis
s Bulilete Mihaela - Admis
s Borcan Maricica - Angelica - Admis
s Bucur Florentina - Admis
s Chelmus Crina - Admis
s Cenac Cristina - Admis
s Covaci Mihaela - Admis
s Cosma Mioara - Admis
s Codreanu Magda - Admis
s Ciorba Smaranda - Admis
s Calin Virginica - Admis
s Crainic Maria - Admis
s Ghigea Cristina - Admis
s Jabei Diana - Admis
s Leca Andreea - Admis
s Marin Lenuta - Admis
s Miclea Raluca - Admis
s Mihalea Roxana - Admis
s Negoita Alina - Admis
s Pavel Margareta -Liliana - Admis
s Popa Laura - Admis
s Rauta Maria - Admis
s Rusu Alina - Admis
s Sabau Cristina - Admis
s Stote Gabi - Admis
s Vacaru Carmen - Admis
s Vasilica Danut - Admis
s Vlagea Cristina - Admis


s Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 9 posturi contractuale de execuție, vacante:
Denumire post - 1post infirmiera: Sc.Med.Interna, Comp.O.R.L., Comp.Pneumologie,
Sc.A.T.I., Sc.Obstetrica Ginecologie;
- 1post ingrijitoare :Sc.Neurologie , Sterilizare,Lab.Anatomie Patologica;
- 1post brancardier – Sc.Psihiatrie                                                                       
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a acestor  posturi :

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate si stare civila  care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
  7. curriculum vitae.
  8. taxa concurs 50ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat - Admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate si de stare civila, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.
Tematica si bibliografie :
INFIRMIERA
1. Ordinul M.S.nr.1025/2000: Cap. 2; 3; 4; 5; 12.6.
2.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII- VIII;
3. Ordinul M.S.nr.961/2016 - Cap.I,Cap.II.si Cap.III .
4. Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2; 3; 4; 6(34) ;6; 7; 8.
5.Ordinul 1101/2016–IAAM (precautiuni standard si universale,Expunerea accidentala a personalului la produse biologice)
6.Managementul ingrijirii pacientului : Cap.III si IV (Dr.Chiru Adela, Dr.Danau Razvan Alexandru ).

INGRIJITOARE
1.Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII-VIII;
2.Ordinul O.M.S.nr.961/2016 -- Cap.I, Cap.II si Cap.III .
3.Ordinul O.M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5.
4.Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 2 ; 4; 6(34) ;7; 8.
5.Ordinul 1101/2016 –IAAM (precautiuni standard si universale,Expunerea  accidentala a personalului la produse biologice)

BRANCARDIER
Ordinul M.S.nr.1226/2012 - cu modificarile si completarile ulterioare: Norme tehnice; Cap.II-III-V-VI-VII;
Ordinul M.S.nr.961/2016 - Cap.II si Cap.III .
Ordinul M.S. nr.1025/2000-Cap.2; 3; 4; 5.
Legea 46/2003 – Legea drepturilor pacientului: Cap.1; 4; 7; 8.

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies