RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: April 12, 2019 11:40

Locuri de muncă disponibile

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTUlLUI DE KINETOTERAPEUT

s Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea postului de kinetoterapeut organizat in data de 21.03.2019

s Buburuz Elena-Cristina - Admis

s Rezultatul concursului

s Buburuz Elena-Cristina - Admis


 

Spitalul Municipal ‘’ Sf Ierarh dr. Luca”Onesti, Județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 post  contractual de execuție vacant :
Kinetoterapeut     - 1 post Laborator BFT
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Conditiile specifice de ocupare a  posturilor :
- Diploma de licenta in specialitate
- 6 luni vechime in specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă/ specialitate  în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, aviz psihologic;
 7. certificat de membru al Colegiului Fizioterapeutilor ;
 8. asigurare de malpraxis;
 9. curriculum vitae.
 10. taxa concurs 50ron;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun la Serv . Resurse Umane-Birou Personal-Cam. 18.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal ‘’Sf Ierarh dr. Luca” Onesti strada perchiului  nr.1, telefon 0234/232111, interior 108.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE 

 1. Noţiuni de anatomie şi biomecanică articulară (şold, genunchi, tibiotarsiene, picior, mână, cot, umăr, coloană vertebrală);
 2. Evaluarea funcţiilor articulare şi musculare (bilanţ articular şi muscular);
 3. Evaluarea aliniamentului coloanei vertebrale şi membrelor;
 4. Evaluarea mersului şi prehensiunii;
 5. Tehnici de kinetoterapie (posturare, mobilizare pasivă, activă, activă cu rezistenţă, contracţie izometrică, izotonică, relaxare, tehnici de facilitare);
 6. Metode în kinetologie: Kobath, Williams, Bobath, scripetoterapie, elongaţii vertebrale, gimnastică aerobică;
 7. Obiective principale în kinetoterapie;
 8. Kinetoterapia în deviaţiile coloanei vertebrale – obiective, metodologie;
 9. Reeducarea funcţională în discopatii lombare şi cervicale
 10. Reeducarea funcţională a coloanei vertebrale operate – obiective, metodologie;
 11. Reeducarea sechelelor algofuncţionale posttraumatice genunchi, umăr, cot, mână, picior – obiective, metodologie;
 12. Reeducarea funcţională în poliartrita reumatoida – obiective, metodologie;
 13. Reeducarea funcţională în spondilita anchilozantă – obiective, metodologie;
 14. Reeducarea funcţională în artroză (coxofemurala, gonartroza) – principii generale de tratament şi programe specifice de recuperare;
 15. Reeducarea funcţională a şoldului şi genunchiului operat;
 16. Reeducarea funcţională în periartrita scapulo-humerală;
 17. Sindromul de neuron motor central – aspecte fiziopatologice, forme clinice, diagnostic funcţional, metodologia tratamentului de reeducare funcţională;
 18. Sindromul de neuron motor periferic – aspecte fiziopatologice, forme clinice (pareză de sciatic, cubital, median, radial, facial, plex brahial), diagnostic funcţional, obiective şi metode de reeducare funcţională;
 19. Principii şi metodologii de recuperare medicală în patologia cardio-vasculară;
 20. Principii şi metodologii de recuperare medicală în patologia respiratorie

                            

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies