RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Informaţii importante pentru pacienţi şi vizitatori

s

s Anunt licitatie atribuire contract inchiriere spatiu din cadrul Spitalului Municipal "Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti pentru amplasarea unui automat bancar, a unor automate pentru bauturi calde si a unui spatiu pentru comercializare produse preambalate.

1. Denumirea locatorului: SPITALUL MUNICIPAL Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti         

2. Obiectul supus inchirierii:
- descriere:        LOT 1:  spatiu pentru amplasarea unui automat bancar 1 buc. In suprafata de 1 mp;
LOT 2:  spatiu automate pentru bauturi calde in suprafata de 11 mp ( 11 buc);
LOT 3: spatiu pentru comercializarea de produse preambalate in suprafata de 26,65 mp;

- identificare:      in cladirea principala a Spitalului Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti.

3. Data limita de depunere a ofertelor: 27.02.2017, ora 13:00.

4. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr.Luca Onesti, Str. Perchiului nr. 1, Registratura etaj 1.

5. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: un exemplar (plic sigilat).

6. Data si locul de desfasurare a sedintei publice de deschidere a ofertelor:
- data: 28.02.2017.
- locul de desfasurare: Sediul Spitalului Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, sala de sedinte, etaj 1;
- ora 12.00.

s A. CONDITII DE PARTICIPARE

LOT 1: spatiu pentru amplasarea unui automat bancar 1 buc. in suprafata de 1 mp:

LOT 2: spatiu automate pentru bauturi calde in suprafata de 11 mp (11 buc):

LOT 3: : spatiu pentru comercializarea de produse preambalate in suprafata de 26,65 mp:

s B. Elemente de pret si termene de plata

s C. Durata
s Durata contractului de inchirie va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin intelegerea partilor.

s Oferta va fi depusa intr-un plic inchis si sigilat pe care va fi scrisa adresa organizatorului  si mentiunea  “a nu se deschide inainte de data de …… ora…., precum si obiectul licitatiei respective si lotul nr…..”

MANAGER,
Dr. Secara Oana Mihaela

BIROU ACHIZITII PUBLICE
Ec. Butnaru Paul

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies