RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

<<< înapoi la sumarul rubricii LEGISLAŢIE

Legislaţie

H.G nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

In curs de actualizare...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies