RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

<<< înapoi la sumarul rubricii LEGISLAŢIE

Legislaţie

Descarca O.C.N.A.S. 345/2006 - format .doc...

ORDIN nr. 345 din 8 august 2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 23 august 2006

Având în vedere Referatul de aprobare nr. D.G. 2.958 din 8 august 2006 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 11/2006,
în temeiul dispoziţiilor art. 211 alin. (1) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă modelul contractului de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Casele de asigurări de sănătate încheie cu asiguraţii aflaţi în evidenţa acestora, direct sau prin angajator, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contracte de asigurări sociale de sănătate. Contractele de asigurări sociale de sănătate vor fi încheiate şi cu alţi asiguraţi, pe măsura luării acestora în evidenţă de casele de asigurări de sănătate.
(2) Contractul de asigurări sociale de sănătate se transferă de la un angajator la altul, ca urmare a modificării raporturilor de muncă sau de serviciu în condiţiile legii.
ART. 3
Casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu

Bucureşti, 8 august 2006.
Nr. 345.

Descarca O.C.N.A.S. 345/2006 - format .doc...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies