RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

<<< înapoi la sumarul rubricii LEGISLAŢIE

Legislaţie

- Descarca OCNAS 617/2007 - format .doc (include si formularele tip)...

ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(actualizat până la data de 18 decembrie 2009*)
EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
----------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 24 septembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 903 din 19 noiembrie 2007; ORDINUL nr. 509 din 23 iulie 2008; ORDINUL nr. 754 din 2 octombrie 2008; ORDINUL nr. 491 din 6 aprilie 2009; ORDINUL nr. 1.000 din 9 decembrie 2009.

Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007,
în temeiul dispoziţiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) şi (4), art. 216, art. 256-260, art. 261 alin. (2) şi (4) şi ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) şi ale art. 18 pct. 36 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

Bucureşti, 13 august 2007.
Nr. 617.

- Descarca OCNAS 617/2007 - format .doc (include si formularele tip)...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies