RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

<<< înapoi la sumarul rubricii LEGISLAŢIE

Legislaţie

Descarca textul complet si anexele in format .doc...

ORDIN nr. 48 din 26 ianuarie 2009 privind aprobarea Protocolului naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 4 februarie 2009

sVăzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. R.A. 585 din 23 ianuarie 2009,
având în vedere prevederile titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Protocolul naţional de triaj al pacienţilor din structurile pentru primirea urgenţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Ion Bazac

Bucureşti, 26 ianuarie 2009.
Nr. 48.

Descarca textul complet si anexele in format .doc...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies