RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

 

 

Spitalul Municipal "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnațional inovativ

s În această rubrică:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/


 

Documente

s - Metodologia de selecție a DT... .pdf
s - Anexa 1 - cerere inscriere.pdf
s - Anexa 2 - declaratie dubla finantare.pdf
s - Anexa 3 - declaratie prelucrare date personale.pdf
s - Anexa 4 - declaratie disponibilitate.pdf
s - Anexa 8 - Formular inregistrare GT.pdf

s FONDUL SOCIAL EUROPEAN
s Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
s Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
s Obiectiv specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
s Titlul proiectului: Spitalul Municipal Onesti "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti - Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ
s Contract POCU: POCU/91/4/8/109680

s Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca" Onești, în calitate de beneficiar, derulează în perioada 26.02.2018-25.02.2021 proiectul ”Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca" Onești - Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”, în parteneriat cu Asociația SUD ITALIA TRAPIANTATI ONLUS.
s DOCUMENTE NECESARE PENTRU  RECRUTAREA  IN GRUPUL TINTA CARE VA PARTICIPA LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI MEDICAL(MEDICI SI ASISTENTI MEDICALI) DIN REGIUNEA NORD –EST care asigura credite profesionale anuale gratuite !!!!!

s Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local (nivel regional si local) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experiență/schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor de cooperare transnaționale
s Sunt eligibile EXCLUSIV (sub rezerva eligibilității) programele de formare specifică din domeniile programelor prioritare de sănătate (sub activitatea 1), respectiv va participa doar  care isi desfasoara activitatea  in următoarele domenii:
s 1. Sănătatea femeii și copilului
s 1.a. Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal
s 1.b. Malformații congenitale şi boli genetice
s 2. Boli netransmisibile majore
s 2.a. Boli cardiovasculare
s 2.b. Cancer
s 2.c. Diabet zaharat
s 2.d. Bolile respiratorii
s 2.e. Boli endocrine/disfuncții tiroidiene
s 2. f. Boli pulmonare cronice
s 2.g. Boala cronică de rinichi
s 3. Boli transmisibile
s 3.a. Boli infecțioase transmisibile prioritare (tuberculoza; HIV/SIDA, hepatite virale cronice B și C )
s 4 . Sănătate mintală
s 5. Boli rare (inclusiv genetică medicală)

s CE CONTINE DOSARUL DE INSCRIERE ?
s Dosarul fiecărei persoane înscrise în grupul țintă al proiectului va conține următoarele documente:
s Copie dupa cartea de identitate;
s Copie după certificatul de naștere;
s Copie după certificatul de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorț (dacă este cazul);
s Copii documente (diplome, adeverințe, certificate) care atestă calificarea (medic, asistentă);
s Adeverință de salariat de la locul de muncă;
s Cerere de înscriere in proiect, semnată și datată – Anexa 1-atasament ;
s Formularul de inregistrare individuala a participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 -atasament;
s Declarație pe proprie răspundere cu privire la neimplicarea în alte activități de formare identice în cadrul unui program de formare prin POCU 4.8 – Anexa 2-atasament
s Declaratie de consimtamant cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 3,
s Declaratie privind disponibilitatea participarii la activitatile proiectului – Anexa 4-atasament

s ATENTIE !!!! IMPORTANT !!!
s Candidatul va adnota „Conform cu originalul” si va semna pe fiecare din documentele atasate in copie: cartea de identitate,  certificatul de nastere, certificatul de casatorie/hotarare judecatoreasca de divort, diplome, adeverinte, certificari care atesta calificarea (medic/asistent).

s ATENTIE !!!! IMPORTANT !!!
s Din adeverinta de salariat trebuie sa reiasa ca persoana face parte din grupul tinta al proiectului, respectiv ca se incadreaza in una din cele doua categorii de mai jos:
s 1.persoane din institutii publice implicate in implementarea programelor prioritare de sanatate, care respecta, cumulativ, urmatoarele conditii: sunt angajate intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/de sanatate publica si sunt implicate intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local. In cadrul programelor prioritare de sanatate sunt incluse si actiunile prioritare de sanatate,sau 
s 2. medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale, intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, aflati in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate.
s Va asteptam sa ne contactati cat mai curand  pentru ca expertii nostri in identificare GT sa discute cu dumneavoastra si sa expertizeze dosarul  pentru eligibilitatea de participare in proiect .

s Ne puteti contacta la:

s Date de contact beneficiar:  Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
s Adresa: Str. Perchiului nr. 1, Municipiul Onesti, judetul Bacau
s Telefon/fax: 0234.323.111 / 0234.314.229
s Relatii la secretariat - interior 101
s Adresa e-mail: office@spitalonesti.ro
s Pagina Web: https://www.facebook.com/pocusmis109680/

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies