RUBRICA PACIENTULUI
PROIECTE ŞI PROGRAME
CADRU INSTITUŢIONAL

Actualizat: April 12, 2019 11:40

Proiecte în curs de implementare:

s Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, reprezentant legal manager dr. Oana Mihaela Secara, website wwwspitalonesti.ro, sectiunea "proiecte viitoare, parteneriate", dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect in cadrul Axei prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8:
s Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020.
s Spitalul este interesat de selectarea unui parteneriat pentru implementarea şi derularea proiectului.

s Descarcă de aici:
s - Anunţul de selecţie partener [format .pdf]...
s - Anexa 1 - Cerere de participare [format .docx]...
s - Anexa 2 - Fişa partenerului [format .docx]...
s - Anexa 3 - Declaratie angajament [format .docx]...
s - Anexa 4 - Declaraţie pe proprie răspundere [format .docx]...
s - Anexa 5 - Grila de evaluare [format .docx]...

s Anunţ rezultat selecţie partener

s Descarcă de aici:
s - Decizie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor din cadrul procedurii de selectie parteneri in vederea derularii de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020... [format .pdf]...
s - Notă de fundamentare În vederea depunerii spre finanţare şi implementării proiectului pentru care s-a facut procedura de selectie, Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti... [format .pdf]...
s - Comunicarea rezultatului selectiei de partener transnational in vederea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020... [format .pdf]...
s - Proces-verbal de selectare a partenerilor i Incheiat astazi 13.12.2016, cu ocazia procedurii de selectie parteneri in vederea derularii de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020... [format .pdf]...

sus
telefon spital onesti0234 323 111 locatie Locaţies