Proiecte viitoare, parteneriate

Home / Despre spital / Proiecte și programe / Proiecte viitoare, parteneriate

Proiecte în curs de implementare:

 Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti, reprezentant legal manager dr. Oana Mihaela Secara, website wwwspitalonesti.ro, sectiunea „proiecte viitoare, parteneriate”, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect in cadrul Axei prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8:
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Spitalul este interesat de selectarea unui parteneriat pentru implementarea şi derularea proiectului.

 Descarcă de aici:
Anunţul de selecţie partener [format .pdf]…
Anexa 1 – Cerere de participare [format .docx]…
Anexa 2 – Fişa partenerului [format .docx]…
Anexa 3 – Declaratie angajament [format .docx]…
Anexa 4 – Declaraţie pe proprie răspundere [format .docx]…
Anexa 5 – Grila de evaluare [format .docx]…

 Anunţ rezultat selecţie partener

 Descarcă de aici:
Decizie privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor din cadrul procedurii de selectie parteneri in vederea derularii de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020… [format .pdf]…
Notă de fundamentare În vederea depunerii spre finanţare şi implementării proiectului pentru care s-a facut procedura de selectie, Spitalul Municipal Sf. Ierarh Dr. Luca Onesti… [format .pdf]…
Comunicarea rezultatului selectiei de partener transnational in vederea aplicarii unei cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020… [format .pdf]…
Proces-verbal de selectare a partenerilor i Incheiat astazi 13.12.2016, cu ocazia procedurii de selectie parteneri in vederea derularii de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020… [format .pdf]..