Proiect U.E. POIM- „Totul va fi bine” -139846

Home / Proiect U.E. POIM- „Totul va fi bine” -139846

 COMUNICAT DE PRESA

Titlul proiectului:  “Totul va fi bine la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca „Onești”

Beneficiarul proiectului: Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti

Codul MySMIS/ codul proiectului: 139846

Scopul/ obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de tratare si gestionare a crizei Covid-19, in timp util si eficient prin dotarea Spitalului Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti cu echipamente medicale si aparatura medicala performanta, necesare in diagnosticarea si tratarea pacientilor suspecti si confirmati Covid-19 si prevenirea raspandirii infectiei cu virusul Sars-CoV-2.

Investitiile propuse prin proiect vor contribui la indicatorul de rezultat al programului, respectiv capacitate suplimentara de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul Sars-CoV-2 .

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dotarea unitatii spitalicesti cu aparatura medicala si mobilier adecvat ATI si UPU, pentru diagnosticarea si tratarea pacientilor COVID-19, inclusiv a categoriei vulnerabile de varstnici, precum si pentru reducerea timpului de raspuns privind diagnosticarea si tratarea pacientilor suspiciosi si/sau COVID.
 2. Dotarea sectiilor direct implicate in tratarea bolnavilor suspecti si confirmati COVID-19 care prezinta si alte comorbiditati, in afara de patologii respiratorii.
 3. Dotarea cu materiale de protectie si sisteme de nebulizare si dezinfectie pentru protectia pacientilor si a personalului medical, dar si pentru reducerea riscului de infectare si de raspandire a infectiei cu COVID-19.

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului:

 1. Rezultate asteptate în urma modificarilor de structura, reorganizarii activitatilor curente si digitalizarii transmiterii documentelor:
 • asigurarea unor circuite funcþionale în spital care sa ofere posibilitatea de a beneficia de servicii medicale, atât pacienþii suspeci si confirmaþi COVID-19, cât si cei cu alte afectiuni (ciroze, hepatite, pacienti dializati, coronariene, patologie chirurgicala,

ortopedica si obstetricala etc.), lucru ce permite cresterea veniturilor;

 • personal instruit în utilizarea raþionala a echipamentelor de protecþie pe baza riscului de expunere (tipul de activitate) si adinamicii de transmitere a agentului patogen;
 • diminuarea riscului de contaminare prin manipularea documentelor;
 • monitorizarea starii de sanatate a pacientilor la distanta, eliminându-se riscul de contaminare pacient-cadru medical;
 • personal instruit adaptabil noilor cerinte de investigare, diagnosticare si monitorizare prin sistemul de telemedicina;
 • cresterea gradului de satisfactie a pacienþilor prin cresterea calitatii serviciilor medicale oferite de spital;
 • cresterea gradului de satisfactie a personalului prin siguranta oferita la locul de munca, aceste investiþii având în principal rolul de limitare a riscului de contaminare cu virusul SARS Cov-2.

2.Rezultate asteptate în urma investitiilor în aparatura medicala de înalta performanta, sisteme de telemedicina si inteligenþa artificiala,pentrusectii/compartimente/laboratoare implicate direct în lupta cu virusul SARS CoV-2:

 • cresterea calitatii si sigurantei actului medical chirurgical;
 • cresterea indicelui de operabilitate cu 10% pe secþii/spital si cresterea ICM-ului prin realizarea unui numar mai mare deintervenþii chirurgicale care au valoarea relativa mai ridicata;
 • cresterea numarului de pacienþi ATI COVID-19 si non-COVID, tratati în cadrul spitalului;
 • reducerea timpilor de asteptare de investigare prin înregistrarea rapida a unor parametri vitali în diagnosticarea pacientului;
 • cresterea cu 10% a indicelui de concordanta între diagnosticul la internare si cel la externare;
 • reducerea cu 0.5% a procentului bolnavilor transferati catre alte unitati sanitare;
 • reducerea cu 1% a ratei mortalitatii pe sectii/spital;
 • reducerea DMS, care genereaza diminuarea cheltuielilor de spitalizare cu pacientii suspecti/ confirmati COVID-19

Valoarea totală a proiectului: 29.832.128,17 lei

Valoarea cofinantarii UE/ valoarea eligibila a proiectului: 29.832.128,17 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 18 octombrie 2021 și data 31 decembrie 2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: 139846

             Proiect cofinanţat din Fond European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

 Datele de contact ale beneficiarului:

Beneficiar: Spitalul Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Onesti

Sediul: Onesti, Str. Perchiului nr. 1

Telefon: 0234/323111

Fax :0234/314229

E-mail : spitalonesti@yahoo.com