Reabilitare si modernizarea

sectiilor de obstetrica si neonatologie
Fondul, programul, sau alte surse de finanţare Denumirea proiectului Suma beneficiar

RON

Perioada de implementare Obiectivele proiectului Activităţile derulate în cadrul proiectului
Entitate finanțatoare: Banca Europeană de Investiţii Reabilitare si modernizarea sectiilor de obstetrica si neonatologie 6,634,086.00 23 Iulie 2012 -10 Martie 2015 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare Derularea investitiilor pentru lucrarile de reabilitare -modernizare a sectiilor de obstetrica si neonatologie.
SUS