Compartiment de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale – C.P.L.I.A.A.M.

Home / Secții și compartimente / Compartiment de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale – C.P.L.I.A.A.M.
C.P.L.I.A.A.M. 0234323111- Interior 154
SECARA OANA MIHAELA MEDIC COORDONATOR
COMAN RALUCA MEDIC PRIMAR
 • Mijloace informatice specifice nevoilor moderne de comunicare si acces la date de interes personal
 • Aparatura performanta si substante folosite in scop de dezinfectie, dezinsectie, deratizare

Premisa de la care plecam este: „Primum non nocere” (Mai intai sa nu faci rau)

Compartimentul de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale este cel care se preocupa ca bolnavii tratati in unitatea noastra sa se bucure de conditii de spitalizare care sa nu favorizeze asa-numitele infectii “ de spital”.

Intr-o acceptiune mai larga insa, prezenta specialistilor din acest domeniu in spital este o garantie in plus cu privire la CALITATEA si SIGURANTA actului medical.

Cu profesionalism si seriozitate, monitorizam toti factorii care influenteaza serviciile prestate catre pacient. Obiectivele noastre sunt:

 1. Mentinerea actualei tendinte descendente a ratei de infectii de spital (deoarece aceste infectii nu pot fi eradicate).
 2. Urmarirea suspiciunilor de infectii nosocomiale, prin anchete epidemiologice, cu raportarea corecta si operativa a celor demonstrate a fi infectii de spital.
 3. Instruirea si constientizarea personalului privind respectarea tuturor precautiunilor necesare prevenirii infectiilor de spital.
 4. Respectarea Ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale elaborat de specialistii compartimentului nostru, cu toate procedurile si protocoalele aferente.
 5. Supravegherea politicii de antibioticoterapie a spitalului este astfel incat sa se defavorizeze aparitia infectiilor nosocomiale.
 6. Efectuarea manevrelor invazive in conditii de maxima siguranta pentru pacient.
 7. Organizarea si functionarea serviciilor /sectiilor in conformitate cu normele.
 8. Respectarea circuitelor functionale.
 9. Respectarea normelor de sterilizare si mentinere a sterilitatii.
 10. Respectarea standardelor de asepsie si antisepsie.
 11. Respectarea normelor de curatenie si dezinfectie.
 12. Respectarea standardelor hoteliere pentru pacienti.
 13. Respectarea in cadrul blocului alimentar a masurilor implementate de specialistii nostri privind siguranta alimentului/HACCP.
 14. Colectarea, evacuarea si transportul spre statiile de tratare a deseurilor periculoase in conditii de maxima siguranta pentru populatie si mediu.
 15. Monitorizarea intregii activitati a spitalului, prin autocontroale periodice, efectuate cu sprijinul laboratorului clinic de analize.
 16. In cazul aparitiei unor focare epidemice, limitarea difuzarii si aplicarea tuturor masurilor antiepidemice ce se impun.

Orice deficienta care ar putea aparea in spital ESTE SI PROBLEMA NOASTRA, cerintele fiecarei sectii sunt NECESITATI ASUMATE SI DE COMPARTMENTUL NOSTRU, deci nu stam deoparte, indiferent de problematica existenta.

Puncte tari

 1. Adresabilitate mare – Spitalul Onesti deservind o zona de 30 de km de jur imprejurul orasului Onesti – si in crestere prin desfiintarea altor unitati sanitare mai mici din zona (aproximativ 160.000 de locuitori)
 2. Profesionisti cu vasta experienta clinica
 3. Preocupare pentru satisfactia pacientului
 4. Dotari de inalta performanta
 5. Raport cost/eficienta avantajos pentru pacienti
 6. Personal medical si nemedical devotat, responsabil si bine pregatit profesional
Puncte slabe

 1. Lipsa de personal sufficient
 2. Nivelul scazut al salariilor impus de fondurile CAS si bugetare
 3. Cota scazuta a subventiilor necesare sanatatii
 4. Nevoia de finantare pentru renovari si modernizari (extinderi)si aparatura moderna
 5. Supraaglomerarea saloanelor datorita afluxului mare de pacienti si a dificultatilor de extindere a capacitatilor
 6. Dificultati in atragerea de fonduri extrabugetare si numar scazut de proiecte cu finantare externa

Oportunitati

 1. Buna colaborare cu specialistii altor unitati din centre universitare in interesul pacientului
 2. Intelegerea si sustinerea din partea autoritatilor locale a necesitatii modernizarii in contextul acreditarii spitalelor
 3. Sustinerea din partea unor factori decizionali, importantei deblocarii posturilor de medici si asistenti in sistemul sanitar
 4. Atragerea de fonduri prin programe de dezvoltare regionala
 5. Colaborari cu spitale si schimburi de experienta cu specialisti din strainatate.
Amenintari

 1. Reducerile de personal
 2. Reducerea fondurilor alocate de casa de asigurari de sanatate si pe programe de sanatate
 3. Periclitarea imaginii spitalelor si a personalului medical prin informatii tendentioase in mass-media
 4. Comunicare defectuasa personal medical – pacient
 5. Concurenta neloiala dintre spitale
 6. Politici de sanatate experimentale care nu asigura stabilitate pe termen lung a realizarii obiectivelor institutiilor sanitare