Compartimentul Primiri Urgente

Home / Secții și compartimente / Compartimentul Primiri Urgente
C.P.U. 0234323111- Interior 161 sau 151

0770 404794

0770 404692

IONICA ADRIANA SIMONA SEF SECTIE*
SECELEANU ANDREI MEDIC SPECIALIST – CPU
BICEAGA ANCA MEDIC – CPU
GERU ANDREEA MEDIC SPECIALIST – CPU
CIOCAN ELENA MEDIC – CPU
SIRRIEH AHMAD HASAN MOHAMMED MEDIC PRIMAR – CPU
PINTEA IOANA MEDIC – CPU
GORDIN GABRIELA MEDIC SPECIALIST – CPU