Informatii utile

pacienţi / vizitatori

INFORMATII PENTRU APARTINATORII   PACIENTILOR INFECTATI CU SARS-COV-2

           Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 şi care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/ reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.

În vederea asigurării protecţiei membrului familiei/ aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiţii:

 1. O singură persoană, membru al familiei/reprezentant legal poate intra la pacientul infectat cu Covid-19, cu forme severe, o singură dată pe toata perioada internarii.
 2. Apartinatorul completeaza o cerere, in vederea obtinerii acordului de a vizita pacientul, adresata catre medicul curant al acestuia. La cerere se va anexa copia actului de identitate al solicitantului, pe care va nota nr. de telefon la care poate fi contactat.
 3. Cererile vor fi depuse la fisierul spitalului, de luni pana vineri, in intervalul orar 12.00-13.00, de unde vor fi ridicate de catre o persoana desemnata si transmise catre sectiile in care sunt internati pacientii respectivi.
 4. Medicul curant este in masura sa hotarasca daca pacientul se incadreaza in forma severa de boala si, in functie de acest criteriu, va aviza sau nu cererea de vizita a apartinatorului.
 5. Dupa avizarea cererii, medicul curant va stabili, telefonic, cu apartinatorul, data vizitei, informandu-l asupra intervalului orar in care va avea loc aceasta (13.00 – 14.00).
 6. La data si ora stabilite, apartinatinatorul se prezinta la Biroul Internari Adulti, unde va completa:
 7. a) Chestionarul de triaj epidemiologic;
 8. b) Declaratie pe propria raspundere, cu informatii referitoare la:

– procedura de echipare/dezechipare;

– potentialele riscuri la care este expus in timpul vizitei la pacientul infectat;

– masurile sanitare care se impun in timpul vizite;

– interzicerea introducerii de obiecte, indiferent de natura lor, in zona in care sunt ingrijiti pacientii cu Covid-19;

– durata vizitei.

 1. Tot aici, apartinatorul se va echipa, dupa instructajul aferent, in echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către spital, conform metodologiei în vigoare.
 2. De la Biroul Internari Adulti, insotit de persoana desemnata, cu respectarea circuitului, va merge in sectia in care se va efectua vizita.
 3. In cadrul sectiei, medicul curant va oferi informatiile necesare, iar timpul alocat vizitei la pacientul infectat cu SARS-CoV-2 va fi de maximum 15 minute.
 4. Dupa vizita, apartinatorul se va dezechipa in zona Covid din cadrul sectiei in care s-a efectuat vizita, va primi echipament simplu de protectie, va fi preluat de persoana din cadrul Biroului Internari Adulti si condus inapoi la locul de triaj.

În atenţia persoanelor asigurate

Consultaţia în ambulatoriu integrat (policlinică) se face cu programare şi fără alte costuri suplimentare cu condiţia să aveţi documentele de mai jos:

Acte necesare pentru consultatii in ambulatoriu si pentru spitalizare/internare de zi sau continua:

– Biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist (pentru consultaţie în ambulatoriu sau internare)
– Actul de identitate / Carte identitate / buletin de identitate
– Act doveditor că sunteţi asigurat (plata la zi la CNAS, după caz: adeverinţă serviciu, carnet de şomaj, cupon de pensie, adeverinţă elev sau student, adeverinţă şomaj, adeverinţă primărie – pentru cei cu ajutor social)
– Certificat de nastere pentru copii sub 14 ani
– Cardul naţional de asigurări de sănătate / adeverinşă de asigurat
– Acte referitoare la starea de sănătate (analize, externare, etc.) solicitate de medic în prealabil.

Informatii suplimentare in atentia persoanelor asigurate

Nr Categorie pacient Documentul care trebuie prezentat de pacient
1 Asigurati carora le-a fost emis cardul Card national de asigurari de sanatate
2 Asigurati care refuza cardul din motive religioase sau de constiinta Adeverinta de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national de asigurari sociale de sanatate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)
3 Asigurati carora li s-a emis cardul de sanatate, dar nu-l pot prezenta din urmatoarele motive pierdere, deteriorare, furt sau cardul prezinta defectiune tehnica Adeverinta de inlocuire a cardului national de asigurari de sanatate pana la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)
4 Asigurati care in urma consultarii Platformei informatice a Asiguratilor de Sanatate (PIAS) rezulta ca nu au card emis Nu este necesara prezentarea nici unui document . Se printeaza sau salveaza in format electronic rezultatul interogarii Platformei PIAS
5 Asigurati beneficiari ai cardului european de asigurari de sanatate Card European de sanatate
6 Copii cu varsta intre 14-18 ani Act de identitate, respectiv certificat nastere pentru copiii sub 14 ani
7 Persoane care prezinta card sau adeverinta de inlocuire, dar care in urma consultarii Platformei informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) rezulta ca nu sunt asigurate Se indruma catre CAS Bacau in vederea obtinerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior Adeverinta de asigurat care certifica ca persoana in cauza este asigurata in sistemul asigurarilor sociale din Romania.

In atentia persoanelor neasigurate:

– Consultatia in ambulatoriu integrat (policlinica) se face cu programare si contra cost conform listei de tarife aprobate si aplicate in spitalul nostru corelate cu normele MS/CNAS.

Pentru internare:
– Bilet de internare de medicul specialist
– Buletin de identitate/carte de identitate
– Adeverinţă de venit de la Administratia Financiară

Nota informativa generala (asigurati si neasigurati ) !

Vă recomandam să aduceţi orice documente medicale aveti de la alte spitalizari / internari şi / sau consultaţii anterioare.
In cazul situatiilor de URGENŢĂ, prezentarea se face direct la Compartimentul de Primire Urgente (CPU) fără actele solicitate mai sus cu condiţia ca până la externarea din CPU sau alte secţii din spital, documentele mentionate mai sus sa fie prezentate, pentru completarea documentelor medicale.
Externarea pacientului din spital se face numai cu avizul / acordul medicului de gardă / curant şi / sau a medicului şef de secţie.


Ce să aveţi în bagajul de internare:

 • Perna preferată
 • Pijama
 • Câteva alimente neperisabile (în cazul în care nu aveţi restricţii de ordin dietetic)
 • Periuţă de dinţi
 • Săpun şi şampon
 • Şosete groase şi papuci
 • Prosop

Totodată, este indicat să aveţi în bagaj orice altceva care vă ajută să vă simţiţi confortabil în vizită la spital (laptop, tablete, cărţi, reviste, jocuri, jucării pentru copii).
Personalul spitalului se va asigura că beneficiaţi de condiţii de cazare bune, însă la externare este obligatorie returnarea integrală a bunurilor asigurate de spital.
Vă recomandăm să anunţaţi familia sau vizitatorii cu privire la orele de vizită, întrucât, în restul zilei intrarea aparţinătorilor este strict interzisă.
Dacă vă pregătiţi pentru operaţie, cereţi medicului dumneavoastră toate informaţiile necesare înainte sau în timpul internării.
Vă garantăm că vom face toate eforturile pentru ca această perioadă să treacă uşor şi fără probleme.

Acte necesare pentru consultatii

 • Bilet trimitere de la medic familie
 • Carte identitate
 • Nota: Consultatiile si investigatiile gratuite se efectueaza cu programare.
 • Nota: Consultatiile si investigatiile la cerere se platesc conform tarifelor in vigoare…

Regulament

In incinta spitalului fumatul este strict interzis

Nu este permisa vizitarea bolnavilor in urmatoarele sectii:
– Terapie intensiva
– Neonatologie
– Unitatea de terapie intensiva coronarieni din cadrul sectiei de cardiologie

Vizitarea pacienţilor internaţi

 • Copiii trebuie în permanenţă supravegheaţi de către adulţi
 • În cazul în care un pacient îşi doreşte ca un membru al familiei să rămână peste noapte, va fi contactată asistenta de serviciu care va aduce la cunostinţă şi va obţine avizul favorabil de la medicul curant sau medicul de gardă
 • Rugăm toţi vizitatorii care au contactat o răceală sau au alt fel de boli infecţioase să nu viziteze pacienţii cazaţi în spital.
 • Vă rugăm să aveţi în vedere afecţiunea pacientului pe care doriţi să îl vizitaţi şi nevoia de odihnă a acestuia.
 • Vă rugăm să contactaţi pacientul sau familia pacientului înainte de vizită.

ÎN ATENTIA PACIENTILOR SI APARTINĂTORILOR

In baza O.M.S. nr. 44/2010 pacientii se pot programa in Ambulatoriul de Specialitate al spitalului (“policlinica”), cu cel putin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită, prin prezentarea directă sau telefonic. CUM VĂ PUTETI PROGRAMA LA CONSULTATII PENTRU DIFERITE SPECIALITĂTI MEDICALE

Pentru programări directe vă adresati intre orele 7.00 – 15.00 la FISIER pentru CABINETELE de Cardiologie, Oncologie, Chirurgie, Urologie si Pneumologie sau pentru programare telefonică la aceste cabinete sunati intre orele 7.00-15.00 la telefon 0234.323.111 si cereti numarul direct interior 131 pentru programări directe la CABINETUL de SPECIALITATE prezentarea se face intre orele 8.00-14.00 sau pentru programare telefonică sunati intre orele 8.00-14.00 la numarul de telefon 0234/323111 cerând următorul număr direct interior:

Pentru programări directe la CABINETUL de SPECIALITATE prezentarea se face intre orele 8.00-14.00 sau pentru programare telefonică sunati intre orele 8.00 – 14.00 la numarul de telefon 0234.323.111 cerând următorul număr direct interior:
– Ortopedie ………………….. interior 134
– Cabinet Diabet …………… interior 145
– Psihiatrie …………………… interior 137
– Medicina interna …………. interior 138
– Oftalmologie ………………. interior 140
– Endocrinologie ……………. interior 143
– Dermatovenerologie ……. interior 141
– Neurologie …………………. interior 139
– Cabinet O.R.L. ……………. interior 132

 Pentru pacientii programati, nu este necesar bonul de ordine de la fisier !

 Pacientii care nu se programeaza, se vor prezenta la FISIER pentru ridicarea bonului de ordine.


Drepturile pacientului:

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
 12. Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 13. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
 14. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
 15. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 16. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 17. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

Obligaţiile pacientului:

 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
 3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 5. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 6. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 7. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 8. Nu se permite tulburarea liniştei, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
 9. Introducerea  si folosirea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

INFORMARE ASIGURATI

 Cum demonstrez calitatea de asigurat ?
 Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora, in momentul in care ai nevoie de servicii medico-farmaceutice.
Calitatea de asigurat poate fi demonstrata dupa cum urmeaza:
– Daca sunt salariat: Adeverinta eliberata de angajator pe propria raspundere din care sa reiasa ca ti se retine si vireaza contributia la FNUASS.
– Daca sunt persoana fizica autorizata (PFA): Dovada ultimei plati la FNUASS.
– Daca nu am venituri (ma incadrez in categoria Persoanelor Fizice fara Venit) Trebuie sa ai achitata la zi contributia la FNUASS (5.5% din salariul minim brut pe economie). Pentru a plati, te prezinti la: CAS Gr. Dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care ai platit.
– Daca sunt pensionar: Ultimul talon de pensie.
– Daca sunt somer: Un act doveditor din care sa reiasa ca detii calitatea de somer (eliberat de AJOFM).
– Daca beneficiez de ajutor social: Un act doveditor din care sa reiasa ca detii calitatea de asistat social (eliberat de primarie).
– Daca intru in categoria persoanelor cu dizabilitati. Un act doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act.
– Daca platesc optional asigurarea de sanatate (cetatean roman cu domiciliul in strainatate). Dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care ai platit.
– Daca ma incadrez intr-o lege speciala (Decretul Lege 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.)
Un act doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act.

  Informatii pentru persoanele asigurate facultativ

Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara care cuprinde atat servicii medicale pentru situatii de urgenta, depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, supravegherea gravidei, cat si imunizari conform programului national de imunizari.
In cadrul serviciilor medicale pentru situatiile de urgenta, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de anamneza, examen clinic si tratament, precum si de trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate sau pentru internare in spital, dupa caz. Serviciile medicale pentru situatiile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program – in centre de permanenta. In localitatile rurale in care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgenta si transport sanitar (ambulanta).
Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru aceasta categorie de persoane cuprinde consultatie medicala pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, consultatia medicala initiala pentru constatarea situatiei de urgenta si tratamentul acesteia, servicii medicale acordate copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 18 ani, aceste ultime doua tipuri de servicii fiind oferite si in pachetul de medicina dentara.
Persoanele asigurate facultativ beneficiaza si de pachet de servicii medicale spitalicesti, acestea fiind urgentele medico-chirurgicale sau orice alte situatii in care este pusa in pericol viata pacientului si bolile cu potential endemo-epidemic pana la rezolvarea completa a cazului.

Informaţii privind externarea

În functie de evolutia bolii pacientului, medicul curant va stabili data externarii, care va fi comunicată pacientului sau, în anumite situaţii, aparţinătorului, cu o zi înainte sau cel târziu în dimineaţa zilei externării.
Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în doua exemplare; un exemplar se ataşează la Foaia de observaţie, iar celălalt se înmânează pacientului / aparţinătorului.
Aceştia din urmă vor transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie.
Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele:

 • diagnosticul de externare;
 • starea pacientului la externare;
 • tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze;
 • indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă;
 • data următorului control medical.

Externarile se fac pana la ora 15.00.
 Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicală;
 • Certificat de concediu medical (după caz);
 • Adeverinţă medicală (după caz);
 • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
 • Bilete de trimitere către alți specialiști sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz);
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

În cazul externarii pacientului la cerere, i se explică riscurile la care se poate expune.
În situaţia pacientului minor, riscurile sunt explicate aparţinătorului.
Medicul curant consemnează în Foaia de observaţie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta (sau aparţinătorul) semnează cu privire la solicitarea externării.
Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Urmărirea pentru o perioadă de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externaţi

 • Pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în Registrul de internări.
 • Se eliberează Biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • Se va elibera Scrisoare medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • Se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în Registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • Se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.
 • Pacientul va primi informaţii scrise despre:
  – afecţiunea de care suferă,
  – planul de tratament,
  – posibile complicaţii,
  – regimul igieno-dietetic,
  – obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim,
  – prezentarea de urgenţă la medic (de familie / spital) la orice semn de agravare a bolii.
 • Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:
  – ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului,
  – ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic,
  – respectarea planului terapeutic şi de viaţa.
SUS