Servicii medicale

in specialitati paraclinice - Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 I. Radiologie – Imagistică medicală
    A. Investigaţii convenţionale
       1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 Examen radiologic cranian standard*1) 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4 Radiografie de membre*1):
     a) Braţ 35
     b) Cot 35
     c) Antebraţ 35
     d) Pumn 35
     e) Mână 35
     f) Şold 35
     g) Coapsă 35
     h) Genunchi 35
     i) Gambă 35
     j) Gleznă 35
     k) Picior 35
     l) Calcaneu 35
5. Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
6. Examen radiologic centură scapulară*1) 23
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
8. Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 56
12. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) 82
13. Examen radiologic colon dublu contrast 100
14. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70
15. Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 220
16. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast 250
17. Pielografie 250
18. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast 250
19. Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast 250
20. Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 280
21. Radiografie retroalveolară 15
22. Radiografie panoramică 30
23. Mamografie în două planuri*1) 35
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
24. Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast 200
25. Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) 25
       2. Investigaţii neiradiante
26. Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) 60
27. Ecografie abdomen*1) 40
28 Ecografie pelvis*1) 30
29. Ecografie transvaginală/transrectală 50
30. Ecografie de vase (vene) 30
31. Ecografie de vase (artere) 30
32. Ecografie ganglionară 30
33. Ecografie transfontanelară 40
34. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) 25
35. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 350
36. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 80
37. Senologie imagistică *1) 40
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
38. Ecocardiografie 40
39. Ecocardiografie + Doppler 50
40. Ecocardiografie + Doppler color 55
41. Ecocardiografie transesofagiană 170
    B. Investigaţii de înaltă performanţă
42. CT craniu nativ 120
43. CT buco-maxilo-facial nativ 150
44 CT regiune gât nativ 130
45. CT regiune toracică nativ 175
46. CT abdomen nativ 175
47. CT pelvis nativ 175
48. CT coloană vertebrală nativ/segment 60
49. CT membre nativ/membru 60
50. CT mastoidă 150
51. CT sinusuri 150
52. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
53. CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
54. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
55. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
56. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
57. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
58. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
59. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
60. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
61. CT ureche internă 375
62. Uro CT 400
63. Angiografie CT membre 400
64. Angiografie CT craniu 400
65. Angiografie CT regiune cervicală 400
66. Angiografie CT torace 400
67. Angiografie CT abdomen 400
68. Angiografie CT pelvis 400
69. Angiocoronarografie CT 700
70. RMN cranio-cerebral nativ 450
71. RMN sinusuri 450
72. RMN torace nativ 450
73. RMN gât nativ 450
74. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
75. RMN abdominal nativ 450
76. RMN pelvin nativ 450
77. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
78. RMN umăr nativ 450
79. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
80. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
81. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
82. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
83. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
84. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
85. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
86. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
87. RMN cord nativ 450
88. RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast 700
89. RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
90. Uro RMN cu substanţă de contrast 850
91. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
92. Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
93. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
94. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
95. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
96. Colangio RMN 300
97. RMN sâni nativ 450
98. RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700
II. Medicină nucleară
99 Scintigrafia renală 450
100 Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.) 450
101 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort) 450
102 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie  SPECT perfuzie miocardică repaus) 450
103 Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară 450
104 Scintigrafia osoasă localizată 450
105 Scintigrafia osoasă completă 450
106 Scintigrafia hepatobiliară 450
107 Scintigrafia tiroidiană 450
108 Scintigrafia paratiroidiană 450
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA:
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 – 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.