Servicii medicale

acordate in Baza B.F.T.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN BAZELE DE TRATAMENT
Valabil cu 01.05.2022
 – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

– maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi 28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
– Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
– Masaj reflex,
– Limfmasaj,
– Hidrokinetoterapie individuală generală,
– Hidrokinetoterapie parţială,
–  Kinetoterapie individuală,
– Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei
Nr. crt. Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *)
1  Kinetoterapie de grup pe afecţiuni
2  Galvanizare
3  Ionizare
4  Curenţi diadinamici
5  Trabert
6  TENS
7  Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali
8  Unde scurte
9  Microunde
10  Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă
11  Ultrasunet
12  Combinaţie de ultrasunet cu curenţi de joasă frecvenţă
13  Magnetoterapie
14  Laserterapie
15  Solux
16  Ultraviolete
17  Curenţi cu impulsuri rectangulare
18  Curenţi cu impulsuri exponenţiale
19  Contracţia izometrică electrică
20  Stimulare electrică funcţională /neuromusculară
21  Băi Stanger
22  Băi galvanice
23  Duş subacval
24  Aplicaţii cu parafină
25  Băi sau pensulaţii cu parafină
26  Masaj regional
27  Masaj segmentar
28  Masaj reflex
29  Limfmasaj
30  Aerosoli individuali
31  Pulverizaţie cameră
32  Hidrokinetoterapie individuală generală
33  Hidrokinetoterapie parţială
34  Kinetoterapie individuală
35  Tracţiuni vertebrale şi articulare
36  Manipulări vertebrale
37  Manipulări articulaţii periferice
38 Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
39  Băi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
40  Băi de plante
41  Băi de dioxid de carbon şi bule
42  Băi de nămol
43  Mofete naturale
44  Mofete artificiale
45  Împachetare generală cu nămol
46  Împachetare parţială cu nămol
47  Aplicaţie de unde de şoc extracorporale
48  Aplicaţie de oscilaţii profunde
49  Speleoterapia/Salinoterapia
50 TECAR
51 Respiraţie la presiune pozitivă
52 Masaj pneumatic al extremităţilor
53 Crioterapie
*) Procedurile de la pct. 39 – 46 pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.
SUS