Tarife servicii medicale spitalicesti cu plata

TARIFE SERVICII MEDICALE SPITALICESTI  CU PLATA

Serviciile medicale spitalicesti  care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:

    –  serviciile medicale la cerere solicitate de asigurat;

    –  corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;

    –  serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;

    –  serviciile hoteliere cu grad înalt de confort in spitalizarea continua.

Prin excepţie , din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă contravaloarea reconstrucţiei mamare prin endoprotezare şi a simetrizării consecutive acesteia în cazul intervenţiilor chirurgicale oncologice.

Contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti:

  • spitalizare de zi;
  • spitalizare continua,

acordate cu plata, pacientilor neasigurati, respectiv pacientilor asigurati dupa caz, se stabileste in decontul pacientului, care se elibereaza la externare.

SUS