Nota de informare

cu privire la protectia datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastra personale prelucrate de Spitalul Municipal ,, Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti sunt:

 • Datele de identificare- nume, prenume, cnp, seria si numarul actului de identitate;
 • Setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr. 1782/2006 anexele 6 si 7;
 • Datele si informatiil medicale reglementate prin Ordinul nr. 1123/849/2016 anexa 2;
 • Datele de contact- numarul e telefon si/sau adresa de e-mail reglmentate prin Ordinul nr. 1501/2016;
 • Inregistrari video surprinse de catre sistemul de supraveghere;

In vederea indeplinirii intereselui legitim ale spitalului in contextual desfasurarii obiectului sau de activitate, scopurile prelucrarii acestor date ( mai sus mentionate) sunt:

 • In scopul prestarii serviciilor medicale;
 • In scopul raportarii serviciilor medicale efectuate catre institutiile prevazute de lege, spre decontarea acestor servicii;
 • In scopul indeplinirii responsabilitatilor legale de transmitere a datelor ( individuale sau statistice) catre institutiile publice reglementate de lege;
 • In scopul prelucrarii statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea raspunde diferitelor solicitari primite de la instittii publice necesare pentrui realizarea indicatorilor de management pentru imbunatatirea sau mentinerea standardelor de calitate;
 • In scopul imunatatirii serviciilor medicale, gestionarii solicitarilor/reclamatiilor primite din partea dumneavoastra si prezentarea analizelor necesare;
 • In scopulrealizarii serviciilor medicale, gestionarii sistemelor si serviciilor de sanatate de catre spital, inclusiv pentru serviciile de cazare si masa si pentru a stabili posibilitatea acordarii anumitor servicii medicale;
 • In scopul identificarii persoanelor responsabile in cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete interne sau externe;

In vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile de transmitere a datelor ( individuale sau statistice), datele dumneavoastra personal/confidential sunt trnsmise catre: Ministerul Sanatatii –M.S. , Institutul national de sanatate publica – I.N.S.P., Casa de Asigurari de Sanatate –C.A.S., Directia de Sanatate Publica – D.S.P., Dosarul electronic de Sanatate- D.E.S., Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionarea in Domeniul Sanitar Bucuresti – S.N.S.P.M.P.D.S.B., Autoritatea Nationala de Management alCalitatii in Sanatate – A.N.M.C.S., Inspectoratul territorial de Munca – I.T.M., Agentia nationala de Administrare fiscal – A.N.A.F. si alte institutii sau organepublice, autoritati locale, etc.

La datele dumneavoastra personale pe care ni le furnizati au acces: personalul spitalului de pe departamentele necesare acordarii serviciilor pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si personalul auxiliary aflat in contract de prestari servicii cu  spitalul.

Intreg personalul respecta pastrarea confidentialitatii datelor avand aceasta obligatie stipulate in Fisa postului, Angajamente de confidentialitate, Regulamentul de Organizare si functionare, regulamentul Intern si act aditional la contractile de prestari servicii.

Spitalul Municipal ,, Sf.Ierarh Dr. Luca” Onesti nu transfera date personale in afara tarii.

Spitalul va prelucra datele dumneavoastra cu  character personal, conform Nomenclatorului Arhivistic aprobat de catre Arhivele nationale ale romniei, pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare si ulterior in conformitate cu politicile noastre interne, precum si in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusive, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare.

Dumeavoastra aveti dreptul la informare, acces, interventie, restrictionare, stergere sau transferare a datelor dumneavoastra cu character personal cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare care ne oblige sa pastram aceste date.

Spitalul va informeaza cu privire la modul incaredatele dumneavoastra cu character personal sunt folosite, in acest sens spitalul poate utiliza temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractelor sau interesului legitim, acordul dumeavoastra fiind de la sine inteles.

Pentru oricare alte scopuri sau moduri de a va  folosi datele confidential, spitalul va va informa si solicita consintamantul dumnevoastra in scris.

Totodata aveti dreptul de a va retrageconsintamantul sau de a va adresa justitiei sau de a depune plangere in fata Autoritatii de supraveghere a prelucarii Datelor cu character Personal.

Pentru descrierea detaliata a intregii activitati de prelucrareaadatelor personale, varugam sa solicitati Poltica de Confidentialitate a spitalului Municipal,, Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti sau  sa accesati site-ul  spitalului la sectiunea Protectia datelor cu caracter personal.

Date contact – Responsabil protectia datelor

TELEFON: 0234/ 323111 int 103

E-MAIL:    dpospitalonesti@gmail.com

SUS