Asigurarea accesului la servicii de sanatate

in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt Cos SMIS 125390
Fondul, programul, sau alte surse de finanţareDenumirea proiectului Suma beneficiar

RON

Perioada de implementareObiectivele proiectuluiActivităţile derulate în cadrul proiectului
Cod apel: POR/420/8/1/Operatiunea 8.1.A :

Ambulatorii

Componenta 1 POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni –

Nefinalizate

Axa Prioritara Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si

Sociale

Operatiunea Operatiunea 8.1.A : Ambulatorii

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vaslui, Bacau si Neamt

Cos SMIS 125390

771.087,1411 Decembrie 2018 – 30 Aprilie 2021Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmareste modernizarea si tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizeaza in continuare aparatura uzata fizic si moral, prin achizitia de echipamente noi si eficiente, ce aduc atat o crestere calitativa a serviciilor oferite, cat si o crestere cantitativa a numarul de persoane beneficiari de servicii medicale, imbunatatind starea de sanitate publica la nivel national, regional si local.Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile)
SUS