Cod SMIS 118007

Reparatii capitale, modernizare si eficientizare energetica - SPITAL MUNICIPAL Sf. Ierarh Dr. Luca ONESTI
Fondul, programul, sau alte surse de finanţare Denumirea proiectului Suma beneficiar

RON

Perioada de implementare Obiectivele proiectului Activităţile derulate în cadrul proiectului
Cod apel: POR/97/3/1/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Componenta 1 POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

Axa Prioritară Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon

Operaţiunea

Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Reparatii capitale, modernizare si eficientizare energetica – SPITAL MUNICIPAL Sf. Ierarh Dr. Luca ONESTI

Cod SMIS 118007

31.881.984,65 01 Septembrie 2018 – 30 Aprilie 2023 Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a cladirii Spitalului Municipal Sf, Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onesti, îmbunătăţirea condiţiilor in care se acorda asistenta medicala prin asigurarea unor conditii mai bune de confort interior, reducerea consumurilor energetice şi scăderea emisiilor poluante Activitatea I. – Activitatea de pregătire a proiectului

Activitatea I.1.-Întocmirea documentaţiei tehnico-economice- faza DALI

Activitatea I.2. – Elaborarea cererii de finantare

Activitatea I.3. – Obtinerea avizelor si autorizatiilor

Activitatea II. – Activitatea de pregatire a demararii proiectului si implementarea proiectului in perioada contractului de finantare

Subactivitatea II.1. – Pregatirea documentaţiilor de achizitie, precum si încheierea contractelor cu operatorii

Subactivitatea II.1.1. – Achizitie Servicii proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie

Subactivitatea II.1.2. – Contractare servicii de management al proiectului

Subactivitatea II.1.3. – Contractare servicii dirigentie de santier

Subactivitatea II.1.4. – Contractare servicii de audit

Subactivitatea II.1.5. – Contractare servicii de informare si publicitate

Activitatea II.2. – Elaborarea PT si obtinere autorizatie de construire si alte avize

Subactivitatea II.2.1. – Elaborare proiect ethnic

Subactivitatea II.2.2. – Obţinere autorizatie de construire si alte avize

Activitatea II.3. – Constituirea Echipei de Implementare a Proiectului şi demararea proiectului

Activitatea II.4. – Execuţia lucrărilor de intervenţie a componentelor vizate din proiect

Activitatea II.5. -Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziţie încheiate şi management de proiect

Activitatea II.6. – Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier

Subactivitatea II.6.1 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică

Subactivitatea II.6.2. – Prestarea serviciilor de dirigentie de santier

Activitatea II.7. Activitatea de informare şi publicitate

Activitatea II.8. – Auditarea proiectului

Activitatea II.9 – Activitatea de întocmire şi depunere a cererii de rambursare finale

SUS