Cod SMIS 109680

Spitalul Municipal Onesti "Sfantul Ierarh Dr. Luca" Onesti Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ
Fondul, programul, sau alte surse de finanţare Denumirea proiectului Suma beneficiar

RON

Perioada de implementare Obiectivele proiectului Activităţile derulate în cadrul proiectului
Cod apel: POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

Componenta 1 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate Axa Prioritară Incluziunea socială şi combaterea sărăciei Operaţiunea Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

Spitalul Municipal Onesti “Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ
Cod SMIS 109680
9.010.509,78 26 Februarie 2018 – 31 Decembrie 2021 Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 1050 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale. A1 Management de proiect

A2 Crearea unui sistem pentru asigurarea unor servicii medicale accesibile, durabile si de inalta calitate si asigurarea valorificarii si sustenabilitatii solutiilor propuse prin îmbunătățirea nivelului de competențe al personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate

A3 Transferabilitatea rezultatelor și inovare socială (responsabilizarea şi implicarea comunităţii)

A4 Formarea profesională a personalului implicat în domeniile prioritare de sănătate

A5 Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor, precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională în domeniile prioritare de sănătate, specifice Spitalului

A6  Schimburi de experiență/schimburi de bune practice

Anunț finalizare proiect

„Spitalul Municipal “Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”

cod SMIS109680/POCU /91/4/8/109680/727/23.02.2018

Vă anunțăm pe această cale finalizarea proiectului din Axa Prioritară – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operaţiunea – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical, cu titlul: „ Spitalul Municipal “Sfântul Ierarh Dr. Luca” Onești – Centru de excelență pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnațional inovativ”.

Proiectul s-a derulat în perioada 26.02.2018 – 28.02.2022 și a fost implementat împreună cu partenerul transnațional Associazione Sud Italia Trapiantati ONLUS.

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea compețențelor/ cunoștințelor personalului implicat în domeniile prioritare de sănătate în raport cu contextul în care îsi desfășoară activitatea și  în funcţie de nivelurile stabilite de calitate, accesibilitate și durabilitate ale serviciilor medicale, prin derularea programelor de formare profesională specifică.

      Proiectul a avut printre principalele rezultate stabilirea și operaționalizarea unui sistem de organizare internă, astfel încât cunoștințele/competențele personalului implicat în domeniile prioritare de sănătate să fie valorificate și să se poată lega direct la o mai bună calitate a serviciilor.

     Din totalul celor 1037 de cadre medicale care au fost beneficiare directe ale acestui proiect, un număr de 845 au reprezentat asistenți medicali proveniți din regiunile mai puțin dezvoltate din România, cu precădere din Regiunea N.E., si 105 din regiunea  București-Ilfov.

Mai mult, din totalul celor 1037 de cadre, un număr de 87 medici specialiști/primari au participat la activități de formare transnațională și schimburi de bune practici (prin vizite și cursuri online), ca urmare a parteneriatului cu Associazione Sud Italia Trapiantati ONLUS.

    Valoarea totala a proiectului a fost de 10.766.451,78 lei, din care valoarea cofinantarii UE a fost de 10.586.241,58 lei.

   Astfel, spitalul a fost dotat cu echipamente medicale (osteodensitometru, electrocardiograf, elevator electric, holtere TA-EKG, monitoare funcții vitale, oscilometre, spirometru, poligraf), aparatură informatică performantă (laptop, calculatoare, multifuncționale laser) și alte bunuri necesare în cadrul centrului de excelență pentru cursuri și simulări clinice (mobilier, videoproiector, TV cu rol de proiector, kit-uri de bună practică, rucsaci de prim-ajutor, manechin didactic).

Date de contact beneficiar:

Adresa: str. Perchiului, nr. 1, Municipiul Onesti, jud. Bacau, România

Nr. telefon: 0234/323111

Nr. fax: 0234/314229

E-mail: spitalonesti@yahoo.com

”Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional CAPITAL UMAN – POCU 2014-2020.”

SUS