Protecţia

datelor personale

Notă de informare – în atenţia pacienţilor

Spitalul Municipal Onesti, reprezentat legal prin manager – Gelu Nicolcea , este inregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 12289.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal Onesti are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Spitalul Municipal Onesti prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrarii datelor este: prestarea serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare in realizarea scopului “servicii de sanatate” ce pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei noastre. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul programelor nationale de sanatate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate , Ministerul Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata managerului Spitalului Municipal Onesti. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Observatie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu.

*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

SUS