Spitalul Municipal Onesti “Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ Cod SMIS 109680

Fondul, programul, sau alte surse de finanţareDenumirea proiectului Suma beneficiar

RON

Perioada de implementareObiectivele proiectuluiActivităţile derulate în cadrul proiectului
Cod apel: POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

Componenta 1 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate Axa Prioritară Incluziunea socială şi combaterea sărăciei Operaţiunea Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical

Spitalul Municipal Onesti “Sfantul Ierarh Dr. Luca” Onesti-Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ
Cod SMIS 109680
9.010.509,7826 Februarie 2018 – 31 Decembrie 2021Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea nivelului de competente pentru un numar de 1050 de profesionisti implicati in domeniile prioritare de sanatate, pentru a asigura cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate in domeniul asistentei medicale.A1 Management de proiect

A2 Crearea unui sistem pentru asigurarea unor servicii medicale accesibile, durabile si de inalta calitate si asigurarea valorificarii si sustenabilitatii solutiilor propuse prin îmbunătățirea nivelului de competențe al personalul implicat în domeniile prioritare de sănătate

A3 Transferabilitatea rezultatelor și inovare socială (responsabilizarea şi implicarea comunităţii)

A4 Formarea profesională a personalului implicat în domeniile prioritare de sănătate

A5 Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor, precum și dezvoltarea și furnizarea de programe noi de formare profesională în domeniile prioritare de sănătate, specifice Spitalului

A6  Schimburi de experiență/schimburi de bune practice

 

SUS