ANUNT DIN 10.05.2021 PRIVIND REZULTATUL DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI DE ECONOMIST DEBUTANT- SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANPORT

ANUNT

DIN 10.05.2021

PRIVIND REZULTATUL DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI DE

ECONOMIST DEBUTANT- SERVICIUL APROVIZIONARE-TRANPORT

NR. CRT. NUME PRENUME REZULTAT

 

1. NOICA RALUCA MIHAELA ADMIS
SUS